Cắt khối

1 cái thớt thép không gỉ

1 cái thớt thép không gỉ

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 thớt màu ngẫu nhiên vào nhóm

1 thớt màu ngẫu nhiên vào nhóm

Thớt tre đa năng 1pc

Thớt tre đa năng 1pc

Thớt tre 1 cái

Thớt tre 1 cái

Khối chặt tre 1 cái

Khối chặt tre 1 cái

Thớt di động 1 cái

Thớt di động 1 cái

1 cái thớt nhựa

1 cái thớt nhựa

1 cái thớt tre

1 cái thớt tre

1 cái thớt tre

1 cái thớt tre

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 thớt màu tương phản

1 thớt màu tương phản

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái thớt nhựa

1 cái thớt nhựa

1 cái thớt tre

1 cái thớt tre

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

3 cái thớt tre

3 cái thớt tre

Thớt hai mặt bằng thép không gỉ 1pc

Thớt hai mặt bằng thép không gỉ 1pc

1 cái thớt cầm tay màu ngẫu nhiên

1 cái thớt cầm tay màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên

1 cái bảng màu ngẫu nhiên