Hoa tai thả thiết kế chuỗi

Màu sắc: Vàng
Số lượng: