Bông tai thả trang trí bằng hạt tua rua

Màu sắc: Vàng
Số lượng: