Túi đựng thẻ dính

Chủ thẻ mặt sau có keo dính trơn

Chủ thẻ mặt sau có keo dính trơn

Chủ thẻ dính silicone

Chủ thẻ dính silicone

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ bằng chất liệu kết dính in đá cẩm thạch

Túi đựng thẻ bằng chất liệu kết dính in đá cẩm thạch

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Chủ thẻ điện thoại kết dính đa chức năng

Chủ thẻ điện thoại kết dính đa chức năng

Túi đựng thẻ bằng chất kết dính PU Polyurethane

Túi đựng thẻ bằng chất kết dính PU Polyurethane

Chủ thẻ dính tối giản

Chủ thẻ dính tối giản

Chủ thẻ dính

Chủ thẻ dính

1 miếng ngăn đựng thẻ viscose đồng màu

1 miếng ngăn đựng thẻ viscose đồng màu

Túi đựng thẻ kết dính đa chức năng

Túi đựng thẻ kết dính đa chức năng

Túi đựng thẻ nhựa

Túi đựng thẻ nhựa

1 miếng ngăn đựng thẻ viscose đồng màu

1 miếng ngăn đựng thẻ viscose đồng màu

Túi đựng thẻ kết dính tối giản

Túi đựng thẻ kết dính tối giản

Chủ thẻ mặt sau có keo dính trơn

Chủ thẻ mặt sau có keo dính trơn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ có chất kết dính rắn

Túi đựng thẻ kết dính tối giản

Túi đựng thẻ kết dính tối giản

Chủ thẻ dính

Chủ thẻ dính

Túi đựng thẻ kết dính tối giản

Túi đựng thẻ kết dính tối giản