Giới thiệu về Ví của tôi

1. Ví của tôi là gì?
Đó là một ví ảo được liên kết với tài khoản SHEIN của bạn. Nếu bạn trả lại các mặt hàng và chọn nhận điểm ví thay vì sử dụng phương thức thanh toán ban đầu để hoàn lại tiền mặt, bạn sẽ có thể truy cập vào điểm ví của bạn.
Điểm ví có thể được sử dụng tại SHEIN trong tương lai Mua hoặc hoàn lại tiền theo phương thức thanh toán ban đầu bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào các điều khoản và điều kiện.
2. Tôi sử dụng ví của mình như thế nào?
Bạn có thể kiểm tra số dư trong ví điện tử của mình trong ví điện tử khi thanh toán, sau đó áp dụng cho các giao dịch mua của bạn. Xin lưu ý rằng nếu đơn vị tiền tệ bạn chọn để thanh toán cho đơn hàng khác với số dư trong ví của bạn, số dư trong ví của bạn sẽ không xuất hiện trên trang thanh toán.
3. Nếu tôi đã đăng ký điểm thưởng và / hoặc mã phiếu giảm giá, tôi vẫn có thể sử dụng ví của mình để thanh toán chứ?
Vâng! Bạn có thể sử dụng điểm ví của mình cũng như phiếu giảm giá và điểm thưởng.
4. Làm cách nào để rút tiền từ ví của tôi?
Chỉ cần nhấp vào nút RÚT TIỀN TÍN DỤNG WALLET, nhập số tiền bạn muốn rút, sau đó nhấp vào NỘP để xác nhận. Số tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn tại cơ quan xử lý thanh toán có liên quan hoặc thẻ tín dụng đã thực hiện thanh toán ban đầu. Trong mọi trường hợp, chúng tôi không được phép hoàn trả điểm ví của bạn dưới dạng tiền mặt (nghĩa là cung cấp cho bạn tiền giấy và tiền xu).
5. Sau bao lâu thì lệnh rút tiền sẽ xuất hiện trong tài khoản của tôi?
Thường mất 1-5 ngày làm việc để tiền xuất hiện trong tài khoản của bạn với đại lý xử lý thanh toán có liên quan hoặc 7-14 ngày làm việc để tiền được trả lại thẻ tín dụng của bạn.
Hãy nhớ rằng số tiền sẽ được trả lại vào tài khoản ban đầu được sử dụng để thanh toán, cho dù đó là tài khoản PayPal, tài khoản của bạn tại cơ quan xử lý thanh toán khác hay thẻ tín dụng.
6. Tôi có thể rút Tín dụng trên Wallet sang thẻ khác không?
Nếu phương thức thanh toán ban đầu bạn đã sử dụng khi đặt hàng khác nhau, thì số điểm trên ví không thể được rút hoặc hoàn lại cho các thẻ hoặc tài khoản khác. Số tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn tại cơ quan xử lý thanh toán có liên quan hoặc thẻ tín dụng được sử dụng để thanh toán ban đầu.
7. Tôi có thể chuyển số dư trong ví của mình sang tài khoản SHEIN khác không?
Rất tiếc, không thể chuyển điểm ví từ tài khoản SHEIN này sang tài khoản SHEIN khác. Nếu bạn muốn rút tín dụng ví của mình, bạn có thể sử dụng chức năng rút tiền từ ví. Số tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của bạn tại cơ quan xử lý thanh toán có liên quan hoặc thẻ tín dụng đã thực hiện thanh toán ban đầu.
8. Tại sao tôi không thể rút Tín dụng trên Wallet của mình?
Vui lòng đảm bảo rằng số tiền bạn đã nhập để rút không vượt quá số tiền tín dụng của ví. Nếu bạn vẫn gặp sự cố, vui lòng liên hệ với "Nền tảng dịch vụ khách hàng" của chúng tôi.
9. Tôi chưa bao giờ sử dụng Tín dụng trên Wallet của mình, tại sao Ví của tôi trống?
Nếu bạn đã thanh toán bằng tín dụng ví của mình và đã đặt một đơn hàng chưa thanh toán, thì các khoản tín dụng ví được áp dụng sẽ ở lại với đơn hàng chưa thanh toán.
Để khôi phục số dư tín dụng ví, chỉ cần hủy đơn đặt hàng bằng cách nhấp vào nút “Hủy” trong Đơn đặt hàng của tôi và tín dụng ví sẽ được hoàn lại vào Ví của bạn.