Từ
130.000₫

A Ly cây búa Kết cấu Lạnh Bình đựng nước Với Bằng gỗ Nút Nắp , Thích hợp Đối với Nhà hàng , Phòng bếp Và Khách sạn , Hoàn hảo Đối với Làm Nước trái cây , Hoa Và , Bền chặt Đối với Nóng Đồ uống , Tuyệt vời Đối với Năm mới Lễ ăn mừng

  • 2 ly 260ml

  • Bình 750ml

  • Nồi 1100ml