2 màu ngẫu nhiên chia thành chai

Số lượng:
goods name
pirce
color
size