2 cái vòng hoa văn cườm

Màu sắc: Màu xanh lam
Số lượng: