2 chiếc hộp đựng điện thoại thực phẩm hoạt hình

 • 6/6s
 • 6p/6sp
 • 7p/8p
 • IPhone X/XS
 • XS Max
 • XR
 • 11
 • 11 Pro
 • 11 Pro Max
 • iPhone 12
 • iPhone 12 Pro
 • iPhone 12 Pro Max
 • iPhone 7/8/SE2
 • Iphone 13
 • IPhone 13pro
 • iPhone 13Pro Max
 • iPhone 14
 • iPhone 14 Plus
 • iPhone 14 Pro
 • iPhone 14 Pro Max
 • Galaxy S20 FE
 • Galaxy S21
 • Galaxy S21 Plus
 • Galaxy S21 Ultra
 • Galaxy S22
 • Galaxy S22 Plus
 • Galaxy S22 Ultra
 • Galaxy A03s
 • Galaxy A12
 • Galaxy A13 4G
 • Galaxy A21s
 • Galaxy A22 5G
 • Galaxy A32 5G
 • Galaxy A33 5G
 • Galaxy A50
 • Galaxy A50s
 • Galaxy A51
 • Galaxy A52/A52s 5G
 • Galaxy A53 5G
 • Galaxy A71 4G
 • Galaxy A72
Số lượng: