24 chiếc móng tay giả kim loại và 1 miếng băng dính và 1 cái dũa móng tay

Màu sắc: Cà phê nâu
Số lượng: