24 chiếc móng chân giả kiểu Pháp và 1 miếng băng keo và 1 chiếc giũa móng tay

Số lượng: