24 chiếc móng tay giả và 1 miếng băng dính

Màu sắc: Màu xanh lam
Số lượng:
goods name
pirce
color
size