45.000₫

1 tờ Giáng sinh Trang trí Hình dán Chế tạo Của Vật liệu PVC , Thích hợp Đối với Và Ly Cửa , Với Bám tĩnh điện Tính năng , Tuyệt vời Đối với Năm mới Bầu không khí Đồ trang trí

Màu sắc: Đỏ
  • 54*72