47.000₫

1 bộ ( Dây chuyền & Hoa tai ) Đúng mốt không thường xuyên Ngọc trai mô phỏng Vòng cổ mặt dây chuyền Và Bộ bông tai Đối với phụ nữ

  • Một cỡ

Số lượng: