1 kết cấu rắn hình nhẫn

Số lượng:
goods name
pirce
color
size