209.000₫

1 Miếng Cán Bánh xe Có thể xoay Chiều cao Có thể điều chỉnh TPR Quán bar Ngang lưng Co giãn Mát xa Thiết bị Đối với Sử dụng Giường , Cái ghế , Ô tô/xe hơi , Với Gấp lại & Có thể điều chỉnh Trở lại Kéo dài Và Mát xa chân Chức năng