1 dây phản quang cho thú cưng & 1 dây xích, không kéo với lưới thoáng khí

Màu sắc: Đỏ
  • S
  • M
  • L
Số lượng: