55.000₫

1 Miếng Có thể mang đi Bằng phẳng Led Đèn đọc sách , Chế tạo Của Nhựa , Bảo vệ mắt Sách Đèn , Nguồn điện 3pcs Kích thước 7 Pin ( Không bao gồm ) ,

  • Trắng

  • đen

  • Chạy bằng pin

Số lượng: