1pc Đệm đắp nổi trơn mà không có chất làm đầy

Màu sắc: màu xanh lá
  • 30*50
  • 45 * 45
Số lượng: