1 chiếc bút bi lấp lánh

Màu sắc: Màu xanh lam
  • Một cỡ