25.000₫

1 Miếng Thiết kế Hoạt hình Ghi chú dính Tấm lót ( 20 cái , 3 Phong cách ) Đối với Giá trị cao Văn phòng phẩm , Dễ thương Bản ghi nhớ Đối với Sổ tay Hoặc

Màu sắc: màu nâu
  • Một cỡ

Số lượng: