319.200₫
399.000₫

1 Miếng Có thể mang đi Đứng Giá sách Với bánh xe , Dung lượng lớn Bàn làm việc Lưu trữ Trắng Bàn làm việc Nhỏ bé Giá sách , Nhỏ bé Xe đẩy Đối với Bàn , Nhiều lớp Di chuyển được Sách & Văn phòng phẩm Giá lưu trữ Với phổ cập Bánh xe , Thích hợp Đối với Phòng học , Nhà , Và Văn phòng Di chuyển được Sách & Các loại khác nhau Mặt hàng Lưu trữ Giá để đồ