1 cặp kính râm đơn giản

Màu sắc: màu đen
Số lượng: