144.000₫

10 cái Dài Móng Tay Hình dạng Thủ công UV Gel Móng tay Bộ , Phong cách công chúa Đen Màu sắc Với Màu bạc Kim loại Chuỗi , Loại bướm & Hoa Trình bày Pha lê Mặt dây chuyền , Ballet Phong cách , Nâng cấp Của bạn Ngón tay Với Thạch Bộ Bao gồm 1 Làm sạch Tài liệu Và 1 An toàn Phụ nữ mang thai Và Trẻ em Áp dụng Tính hai mặt Keo dán Hình dán móng tay Đối với Dễ Và Đăng ký

Màu sắc: màu đen
Số lượng: